Cenník

Cenník pre jednoduché účtovníctvo:

Spracovanie účtovníctva
– základná paušálna sadzba: od 30,00 eur/mes.

 

podvojné účtovníctvo /v slovenskom, anglickom aj v maďarskom jazyku/
- vedenie hlavnej knihy
– vedenie analytickej evidencie
– vedenie účtovného denníka
– vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
– vedenie evidencie majetku
– vedenie pokladničnej knihy
– evidencia DPH, daňové priznanie
– mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
– spracovanie ročnej účtovnej závierky
– daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

Cenník pre podvojné účtovníctvo:

Spracovanie účtovníctva
– základná paušálna sadzba: od 70 € / mes.

mzdy a personalistika:
 – spracovanie miezd
- výplatné listiny
– mzdové hlásenia
– potvrdenia o príjmoch
– výpočty nemocenských dávok
– evidencia dovolenky
– ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
– podklady pre účtovníctvo
– mzdové a evidenčné listy

Cenník:

10 € /zamestnanec/mesiac

vypracovanie daňových priznaní
- Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby

– Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
– Výpočet preddavkov na daň z príjmu
– Výpočet odloženej dane
– Výpočet splatnej dane
– Daň z pridanej hodnoty

– Daň z motorových vozidiel
– Daň zo závislej činnosti
– Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane

Cenník

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov, vypracovanie účtovnej závierky, vrátane zákonom stanovených príloh

– základná sadzba: od 60 € v jednoduchom účtovníctve
– od 160€ v podvojnom účtovníctve


Leave a Reply