Služby

Služby:
jednoduché účtovníctvo:

– vedenie peňažného denníka
– vedenie pokladničnej knihy
– vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
– vedenie evidencie majetku
– vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
– spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
– vedenie ostatných účtovných kníh
– mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
– spracovanie ročnej účtovnej závierky


Leave a Reply